Naše akce

   
BRIGÁDA  KVĚTEN  2015
 

Dne 2.května 2015 byla zorganizována v areálu našeho klubu brigáda.Jejím hlavním cílem byla úprava a dočištění prostor po vykácených náletových dřevinách,odvoz hrubšího dřeva a rozštěpkování tenší dřevní hmoty pomocí zapůjčeného štěpkovače. Jako další práce bylo připraveno osazení zábradlí na schodech u kurtu č.5,čištění kanálků a doupravení kurtů č.7 a 8.
 
Celkem se této akce zúčastnilo 19 brigádníků a předsevzaté úkoly jsme i díky vysoké účasti splnili.Bylo zabezpečeno i malé občerstvení a akce se povedla jak po pracovní,tak i společenské stránce.
 
Děkuji všem zúčastněným. Vladimír Magula
    
Ovárek
 

V rámci zpestřeni a utužení života v našem tenisovém klubu jsme zkušebně zorganizovali akci "ovárek", která by se mohla pořádat pravidelně. A jak se zdá. ... měla úspěch. Posuďte sami.

Doufáme, že o tento druh klubové činnosti projeví naši členové zájem a stane se jednou z tradičních zimních akcí našeho klubu.